آموزش نصب جارو مرکزی و لوله کشی اصولی سیستم انشعابی

خانه / آموزش نصب جارو مرکزی و لوله کشی اصولی سیستم انشعابی

آموزش نصب جارو مرکزی، و لوله گذاری اصولی سیستم انشعابی

سیستم جارو مرکزی آپامه دارای موتور های متفاوتی است که بسته به نوع ساختمان و

متراژ در پایین ترین نقطه ساختمان جای گذاری شده  و توسط لوله کشی با لوله های pvc-u

به واحد ها انشعاب میابد و در هر واحد بسته به متراژ تعداد مشخصی پریز مکنده  در مکان‌های

مشخصی از واحدها که توسط کارشناسان شرکت جاروهای مرکزی آپامه تعیین می‌شود تعبیه می‌گردد.

1-نصب جارو مرکزی و زمان اجرای تاسیسات لوله کشی آن، بلافاصله پس از اجرای تاسیسات گاز و آب

و فاضلاب در ساختمان می باشد.
2-لوله ها بایستی از جنس PVC-U مرغوب با قطر  50mm و60mm بوده و اتصالات نیز از نوع مرغوب باشند.

3-دقت شود زایده ها و پلیسه های ایجاد شده بر اثر اره کردن لوله ها حتما برطرف گردد و برای اتصال لوله

و زانو ها به یکدیگر حتما سطح بیرونی لوله را چسب اندود نمایید،در غیر این صورت تجمع چسب در داخل

لوله باعث ایجاد زایده و افزایش احتمال گرفتگی در آینده خواهد شد.

4-توجه کنید در تمام مسیر لوله کشی که از بالا ترین قسمت ساختمان به سمت طبقات پایین انجام می گردد،

در هیچ قسمتی “سیفون” ایجاد نشود و به عبارت دیگر امتداد مجدد لوله از پایین به طرف بالا صورت نگیرد.

5-محل اتصال لوله فرعی به اصلی باید حتما به صورت افقی  انجام شود.

6-عبور لوله ها باید از کوتاه ترین مسیر انجام گیرد و در مواقع برخورد با موانعی که امکان ایجاد حفره در آن میسر

نیست،می توان برای عبور لوله از زانوهای مناسب با زاویه  45درجه استفاده نمود.

7-استفاده از زانوها واتصالات 45 درجه به استثناء مقطع پشت پریزهای مکنده ضروری است.علاوه بر این استفاده

از سه راهی 45 درجه و رعایت قرار دادن صحیح زاویه در مسیر عبور هوا و مکش دارای اهمیت است.

10-محل نصب جارو مرکزی بهتر است در پایین ترین نقطه ساختمان و در مکانهایی مانند موتورخانه، زیرزمین، پارکینگ،

انباری و … باشد. در مجاورت محل نصب دستگاه یک عدد پریز برق قرار دهید.همچنین در صورت تمایل می توان دریچه‌ای

برای خروجی هوای دستگاه در نظر گرفت.

12-محل نصب پریزهای مکنده را باید به صورتی انتخاب کرد که بتوان با استفاده از آن بیشترین سطح ممکن را تحت

پوشش قرار داد.به طوری که در نهایت بتوان تعداد کمتری پریز نصب کرد و با کمترین تعداد پریز مکنده بیشترین

سطح را نظافت نمود.

13-در پایان مرحله لوله کشی لازم است حتما صحت اجرای آن تست شود

 

 مطالب مرتبط

مزایای جارو مرکزی

جارو مرکزی راتیکا