مقاله جاروی مرکزی

خانه / مقاله جاروی مرکزی

بیماران مبتلا به آسم و آلرژی

< کمپین هواداران هوای سالم و فناوری های نوین  >

این نوع افراد با توجه به شرایط حاد و حساس جسمی همیشگی خود ، جهت حفظ سلامتی و دوری از اختلالات تنفسی و پوستی و … باید از قرارگرفتن در معرض هوای آلوده و گرد و غبار و خاک خودداری کنند.
جاروهای برقی معمولی که در حال حاضر استفاده از آن متداول است در زمان استفاده ،  70% از خاک و غبار و مکش کرده را بواسطه عمل دمش ، در هوا پراکنده کرده و این گرد و غبار به مدت 3 ساعت در هوای محیط زندگی و یا کار بصورت معلق باقی مانده و سپس فروکش میکند ( 3 ساعت پس از هربار استفاده از جاروی برقی معمولی به روی میز و لوازم منزل نگاه کنید غبار حاصله قابل مشاهده است ) این میزان گرد وغبار معلق در هوا برای این افراد می تواند خطر بالقوه باشد . لذا بخش مهمی از متقاضیان جاروی برقی مرکزی را بیماران مبتلا به آسم و آلرژی تشکیل می دهتد .

< شرکت پانیا  آپامه کارا ، عرضه کننده انواع جاروهای برقی مرکزی  >